מספר טלפון


5752201 - 03 פרסומי יהלומים בינלאומיים בע"מ
5752203 - 03 שכטר איל
5752204 - 03 זאב ועירית לרמן
5752205 - 03 גוטליב תומר (רו"ח)
5752206 - 03 יניר אלוש
5752206 - 03 יניר אלוש
5752208 - 03 רם אפשטיין