מספר טלפון


5752260 - 03 גולדקס מתכות בע"מ
5752261 - 03 גבלינגר יונה
5752262 - 03 מאירוביץ אהרן
5752263 - 03 שנול שמואל
5752264 - 03 כץ איתמר
5752265 - 03 מקמל עזרא
5752266 - 03 לביא שלומית ושאול
5752267 - 03 קנובל אשר ורות
5752268 - 03 גולדקס מתכות בע"מ
5752269 - 03 יולזרי לימור