מספר טלפון


5752343 - 03 יהלומי 'דוד אהרונוב ושות
5752345 - 03 רוסו דוד
5752347 - 03 ארביב רפאל וורה
5752348 - 03 אללי ג'ורג'