מספר טלפון


5752501 - 03 יהלומי שמש בע"מ
5752505 - 03 מוני ש בע"מ
5752505 - 03 מורד שלמה שרותי אדמוני
5752506 - 03 רומן אורלי
5752507 - 03 רפאל מרי לבורנטית
5752508 - 03 יעל ומיכה שגיא