מספר טלפון


5752790 - 03 אליאס אפרים
5752791 - 03 פולציאם פולק יעקב
5752792 - 03 מסינג 28) בע"מ)
5752793 - 03 מעונו (פקס) מנע דוד ושות' משרד עורכי דין
5752794 - 03 ז'ק בע"מ כונן שמואל יהלומי
5752796 - 03 נאוה ואורי עדני
5752798 - 03 כהן צבי ושולמית
5752799 - 03 ד"ר אברהם רופא כללי אלפרט