מספר טלפון


5752801 - 03 מרדכי שחם
5752802 - 03 בר לב תמר ודניאל
5752803 - 03 עבדאלה נעים
5752804 - 03 חבונובסקה אסתר
5752805 - 03 אדרי גיזל
5752807 - 03 שמיר גבריאל וקרלה
5752808 - 03 דיאמנט נ ר