מספר טלפון


5752830 - 03 פילוסוף שמעון
5752831 - 03 גטר תמר
5752832 - 03 יצחק נעמי
5752834 - 03 גיא און יהלומים בע"מ
5752838 - 03 מנדלסון יהושע ואיטה
5752839 - 03 גור ניצה