מספר טלפון


5753401 - 03 פז ג'קי ודליה
5753402 - 03 טובה ויעקב אבירם
5753403 - 03 גולדברג ארמנד
5753405 - 03 קילון ורד
5753406 - 03 לב אירית
5753407 - 03 צדקה אסתר
5753408 - 03 חיימוב אדוארד