מספר טלפון


5753490 - 03 זיסמן דוד
5753491 - 03 חסדאי שמעון
5753492 - 03 חסדאי 'ש ושות
5753493 - 03 מרקור רינה
5753494 - 03 יהלומי רם" בע"מ"
5753496 - 03 שטיינמץ ר ביח"ר ליהלומים בע"מ
5753497 - 03 שטיינמץ ר ביח"ר ליהלומים בע"מ
5753498 - 03 שניאור שרה