מספר טלפון


5753960 - 03 פאר מרדכי ורבקה
5753961 - 03 יעקובוס שרה
5753962 - 03 רמזנוב רבקה ודוד
5753963 - 03 ביטון מרדכי
5753964 - 03 מעלם שמאי מנהל חשבונות
5753965 - 03 לוי סלומון
5753966 - 03 גנצרסקי אסתר ויצחק
5753967 - 03 קרפ חנוך
5753968 - 03 אליהו סהר
5753969 - 03 לינצ'בסקי רם