מספר טלפון


5756191 - 03 ככר היהלום נסיעות ותיירות בע"מ
5756199 - 03 ניב מנחם וזיוה
5756199 - 03 סורום דיאמונדס בע"מ