מספר טלפון


5756282 - 03 אחים קופמן
5756285 - 03 ככר היהלום נסיעות ותיירות בע"מ
5756287 - 03 בלום יעקב