מספר טלפון


5756350 - 03 שוחט סיגל ודן
5756351 - 03 סוזין אפרת וחן אנה פרנק
5756352 - 03 נער שמואל ומרים
5756356 - 03 יוסיפיב דני
5756357 - 03 טבצ'ניק למברג טובה
5756358 - 03 ראובני יחזקאל וגילה