מספר טלפון


5756520 - 03 נורית בן דוד
5756523 - 03 בן עזרא יוסף וחנה
5756524 - 03 ורד שושנה
5756525 - 03 רוזנטל אליהו
5756527 - 03 אלכסנדר כריכיה אלכס רוטברג
5756528 - 03 אמינוב ברכה