מספר טלפון


5756532 - 03 וינטר מישקט
5756536 - 03 שושני שושנה
5756537 - 03 ברטר שמחה