מספר טלפון


5756711 - 03 זיוה ואבי טננבאום
5756713 - 03 יולנטה איילת
5756715 - 03 נתי טון" אלקטרוניקה שקד נתנאל
5756716 - 03 מדיקוב לאוניד
5756717 - 03 נקש פרידה ועזרא
5756719 - 03 סגל אריה ואסתר