מספר טלפון


5756760 - 03 סייג דוד
5756763 - 03 אילון אבנר
5756767 - 03 משה 'פקס' יוז
5756768 - 03 ממלוק ברוניסלוה
5756769 - 03 וולדמן יהלומים