מספר טלפון


5756950 - 03 רוזנשטיין בע"מ וילהלם
5756953 - 03 פינצוק צביה וישראל
5756954 - 03 ברנבלום בלהה
5756955 - 03 אלמוג צביקה ורות
5756957 - 03 הנסון ישראל) בעמ)
5756958 - 03 פיינבוך אברהם ומלכה