מספר טלפון


5780020 - 03 תיכון כללי בני ברק ביס
5780021 - 03 מינצר יוסף ושושנה
5780022 - 03 אמסלם מרים
5780023 - 03 ראם ישראל נועם ושרה
5780024 - 03 וינברג הדסה
5780025 - 03 דריקס אלפונסו
5780025 - 03 אשה יפה
5780028 - 03 מסעודה זיגדון
5780029 - 03 פוטרמן יוסף ועליזה