מספר טלפון


5780101 - 03 אנינה סיגלית
5780102 - 03 גודינגר יוסף ומרים
5780103 - 03 פנחס יוסי
5780104 - 03 נתנזון דוד וחנה
5780105 - 03 כהן יוחנן ושיפרה
5780106 - 03 טורובסקי סבטלנה
5780108 - 03 דינקין שמעון