מספר טלפון


5780160 - 03 קבלן קונפיטה
5780161 - 03 בית חינוך לבנות בית מלכה דחסידי בעלזא
5780162 - 03 רוטרמן מוטי
5780163 - 03 ידיד חיה
5780164 - 03 ברדה שרה
5780166 - 03 בנון פנחס ורחל
5780167 - 03 לוי מזל
5780168 - 03 מיקי אולשר
5780169 - 03 דודוף שרה