מספר טלפון


5780230 - 03 זלכה אהרון
5780231 - 03 לנגה ג'ונס מהלנגב
5780233 - 03 כץ מנחם דב
5780235 - 03 לוינגר חנניה
5780236 - 03 בנימין צפורה ויעקב
5780237 - 03 עשייה תעשיות בע"מ
5780239 - 03 שקין גילה