מספר טלפון


5780250 - 03 פולני שלומי
5780251 - 03 אוסטרליץ יצחק ורחל
5780252 - 03 דוידוב יעקב וגילה
5780253 - 03 שרית יפה
5780254 - 03 שכטר זאב
5780255 - 03 ברלינר יעקב
5780256 - 03 דיאמנט יצחק
5780257 - 03 יוסף לוין