מספר טלפון


5780270 - 03 כהנא פרידה
5780271 - 03 שמעוני בנימין ושרית
5780272 - 03 שיף ירחמיאל ומלכה
5780273 - 03 שעיו יוסף אליהו
5780274 - 03 כהן רינה
5780275 - 03 קין יצחק ואילה
5780276 - 03 לפיתוח צומת ביל"ו בע"מ החברה
5780277 - 03 דפוס מוריה
5780278 - 03 גרסטנזנג אברהם והדסה
5780279 - 03 חזן ברוך ונינט