מספר טלפון


5780330 - 03 אברהם ישעיהו וטובה ליכטשטיין
5780331 - 03 חבזה אמירה ותמיר
5780332 - 03 שרביט אילנה ומשה
5780333 - 03 טל מטילדה
5780335 - 03 מנחם ומיכל נאה
5780336 - 03 קרנבייסר הדסה
5780338 - 03 אדיר מוסך 2991 בע"מ
5780338 - 03 אדיר 2991 בע"מ
5780339 - 03 שבוט יעקב