מספר טלפון


5780390 - 03 קייל ציפי
5780392 - 03 קרליץ אברהם ישעיהו ויהודית
5780393 - 03 קיסר עוזיאל
5780394 - 03 ברנר יששכר וצלי
5780395 - 03 ביטן אליהו וסימה
5780396 - 03 זהבי יוסף וסיגל
5780397 - 03 בני ברק
5780398 - 03 שני רחל
5780399 - 03 גולדברג אברהם ישעיהו ורבקה