מספר טלפון


5780452 - 03 אשכנזי ברוך
5780453 - 03 פינקלשטיין אברהם ואלישבע
5780454 - 03 פטרוס אמ די אס אוויאשן בע"מ
5780455 - 03 (פקס) (פקס) פטרוס אמ די אס אוויאשן בע"מ
5780456 - 03 טורבן משה ודינה
5780457 - 03 ארז רבקה
5780458 - 03 פריפלד שי
5780459 - 03 צנעני שוארמה
5780459 - 03 צנעני שוארמה תנעמי אושר