מספר טלפון


5780530 - 03 (פקס) גליל הפעלות חשמליות בע"מ
5780531 - 03 רוכברגר טובה
5780532 - 03 וקס ישראל
5780533 - 03 טפר אליהו
5780534 - 03 חכם ז'קלין
5780535 - 03 אלדד אליהו
5780536 - 03 אייזיק חוה
5780537 - 03 ברזסקי חיים דוד וחיה
5780538 - 03 אסולין דוד