מספר טלפון


5780602 - 03 בזק שירותי מידע
5780602 - 03 טודריס איציק וליאת
5780603 - 03 אבא שאול אליהו
5780604 - 03 גורגוב יוחנן ואורנה
5780605 - 03 משה אירית
5780606 - 03 פריימן אהרן ורבקה
5780607 - 03 לידיה יגודייב
5780608 - 03 יוסי עובדיה