מספר טלפון


5780610 - 03 רייסנר צבי
5780612 - 03 אלינגר ירוחם ורחל
5780614 - 03 ברוכי יחיעם
5780615 - 03 הרופאים משכנות
5780616 - 03 בית עדה סבח
5780617 - 03 ברוכי יחיעם
5780618 - 03 עזיז יורם וזיוה
5780619 - 03 גוטליב גבריאל