מספר טלפון


5780630 - 03 ונדרולדה חנה אסתר
5780631 - 03 ת ו ע ל ת תמיכה ועזרה למוסדות בע"מ
5780632 - 03 שמרץ ישעיהו
5780633 - 03 קומרסין סחר בינלאומי) בע"מ)
5780636 - 03 גליק יפה ואלימלך
5780637 - 03 ברזילי ברכה ועקיבא
5780639 - 03 הלפגוט מנחם