מספר טלפון


5781211 - 03 אשר שמעון
5781212 - 03 ארביב שלמה
5781213 - 03 קדם אריה
5781215 - 03 מייזליק פלורה
5781216 - 03 מוזיאון לאומנות המזרח הרחוק רמת גן
5781216 - 03 המוזיאון לאומנות המזרח הרחוק עש יחיאל נהרי
5781217 - 03 לוי אברהם ושרה
5781218 - 03 יונתן ומנוחה אבר