מספר טלפון


5781220 - 03 לוי יוסף
5781221 - 03 נוה רן וחנה
5781222 - 03 מספי יוסף וצפורה
5781223 - 03 בירנבאום מנחם
5781224 - 03 קאופמן חיים
5781225 - 03 כהן מרים
5781226 - 03 צפני יהודה
5781227 - 03 מאזוז בע"מ הסעות
5781227 - 03 הסעים בע"מ נ ח
5781229 - 03 ווזנר "אליהו "קלף סתם