מספר טלפון


5781291 - 03 בר יעקב מוצרי פליז
5781292 - 03 אפרהימי אליהו
5781293 - 03 סן (דן בע"מ (סנסור
5781297 - 03 בית במברגר בית תרבות לנוער ומבוגרים
5781298 - 03 פלדמן ח
5781299 - 03 דרחי שושנה
5781299 - 03 טלפקס מגן הילד