מספר טלפון


5781360 - 03 תעשיות" גרבי עמוס תאל
5781363 - 03 רוזנטל יצחק ויוכבד
5781364 - 03 ארגנקום בע"מ אביזרים וציוד בדיקה לתקשורת נתונים וטלפוניה
5781366 - 03 מנדלבוים תמר
5781369 - 03 קריגר יעקב חשבונאים ויועצים