מספר טלפון


5781671 - 03 אהרוני דוד ושרית
5781672 - 03 שוורץ יצחק וחוה
5781673 - 03 וכטל דב
5781674 - 03 ערוגת הבושם בית אבות בית חם להורים
5781675 - 03 בנימינוב אליזבט
5781676 - 03 וולף נתן סיטונאות מזון
5781678 - 03 משה אדלר
5781679 - 03 חדוה ויצחק גלסנר
5781679 - 03 ישראל הפטקה