מספר טלפון


5781710 - 03 תקוה מועלם
5781711 - 03 טרנטו יפה
5781712 - 03 גרין רפאל
5781713 - 03 דודזי אהרון
5781714 - 03 לייכטמן ירמיהו ומרים
5781717 - 03 פוקסברומר נתן ושושי
5781718 - 03 שטיצברג ישראל ומלכה