מספר טלפון


5781970 - 03 ברבל פנינה
5781972 - 03 שוורץ אשר ואסתר
5781973 - 03 נורית מכלוף
5781976 - 03 קליין יוסי
5781977 - 03 פיינהנדלר יוסף וחיה
5781978 - 03 טספי אברה
5781979 - 03 וייס י ש י יצור ושווק בע"מ אחים