מספר טלפון


5784040 - 03 מלכיאלי איתמר
5784041 - 03 (פקס) שירותי ביטוח
5784042 - 03 יפרח שמעון ונחמה
5784043 - 03 (פקס) פאר אברהם ועטרה
5784045 - 03 דוד יצחק
5784047 - 03 גני הדר חברה להשקעות בע"מ
5784048 - 03 שלמייב אולגה
5784049 - 03 גרינצווייג ק ונ היצקא