מספר טלפון


5784172 - 03 פינטו מנחם ואורית
5784175 - 03 רופו מאלה
5784177 - 03 (פקס) היימן "ישראל "מינימרקט
5784178 - 03 נגריס ראובן