מספר טלפון


5784370 - 03 מתתיהו מזל
5784371 - 03 שרגא קפלר
5784372 - 03 (פקס) הצורפים בע"מ מפעל לכלי כסף
5784376 - 03 הברפלד משה
5784379 - 03 מילר מרים