מספר טלפון


5784730 - 03 פרידמן ישראל משה
5784732 - 03 המכון לתרגום ספרות עברית