מספר טלפון


5784821 - 03 המרכז לכלי כסף גולדקנופף צבי אחים חדד
5784821 - 03 חג הכסף בע"מ המרכז לכלי כסף
5784822 - 03 זמיר שמשון
5784823 - 03 בן ארוש יגאל חשמל ביג
5784827 - 03 שרגא פרוינד
5784828 - 03 אולגה שומיליבר
5784829 - 03 נוימרק אסתר