מספר טלפון


5784910 - 03 בורגר שולחן ערו' דלאל את לוי אמריקן
5784912 - 03 גליקסון מרדכי
5784915 - 03 "הכובש בע"מ ביח"ר לנקניק
5784916 - 03 ליאור מהלא
5784917 - 03 מנחם וחנה הורונצ'יק