מספר טלפון


5784960 - 03 מהצרי שלום
5784961 - 03 גריגורין ויקטור
5784963 - 03 משה שכטר
5784964 - 03 דובב אשר ואפרת
5784965 - 03 מודם (פקס) תפרון בע"מ
5784966 - 03 (פקס) תפרון בע"מ
5784967 - 03 דוארט דוד ואסתר
5784968 - 03 ניסן אילן רואה חשבון
5784968 - 03 שבו יוסי