מספר טלפון


5785060 - 03 כהן דוד
5785062 - 03 אללוף משה
5785063 - 03 שפיגלר יעקב ורבקה
5785064 - 03 מרינה חנין
5785065 - 03 ויצמן אליאונורה
5785066 - 03 זייצב אירינה
5785067 - 03 לנדאו חוה ויהושע
5785068 - 03 יעקב חבס