מספר טלפון


5785131 - 03 וייס אברהם ואסתר
5785133 - 03 זצר הרש
5785135 - 03 סגולה ממלכתי דתי
5785135 - 03 "סגולה בית ספר ממלכתי דתי
5785136 - 03 קומפורט אדו אג' מן
5785137 - 03 אלחרר ניסים וסימה
5785138 - 03 אלדד רונן ואורית