מספר טלפון


5785203 - 03 קימל רפאל ונחמה
5785206 - 03 פנקלשטיין רפאל
5785207 - 03 לוי אהרון אריה
5785208 - 03 מובשוביץ יוסף ורבקה