מספר טלפון


5785212 - 03 קליין יהודית
5785214 - 03 אונגר צבי
5785215 - 03 ברדוגו אברהם וחנה
5785216 - 03 (פקס) בית יעקב שערי אהרון" בי"ס"
5785216 - 03 פקס) שערי) אהרון
5785217 - 03 בני הובלות בני דרמון
5785218 - 03 מוסדות טשערנאביל