מספר טלפון


5785220 - 03 קמר אבי ושרי
5785221 - 03 רובינשטיין שרה
5785222 - 03 ישראל הוראל
5785222 - 03 ישראל מרב
5785223 - 03 'פקס'
5785226 - 03 רבינוביץ משה ומלכה
5785228 - 03 קלופט יהושוע ודבורה